TOP

KONKURS! Nie siedź w domu, wygraj pizzę dla dwóch osób #LUBLIN

Wiemy, że lubicie sobie dobrze zjeść, dlatego przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania są dwa podwójne zaproszenia na pizzę do Mąki z Wodą. Kredki, flamastry, długopisy, mysz + MS Paint w dłoń i… do dzieła!

ZADANIE KONKURSOWE

  1. Polub fanpage Polska na talerzu (https://web.facebook.com/Polskanatalerzu/).
  2. Przygotuj ilustrację (technika dowolna) pasującą do tematu „Moja miłość do pizzy”.
  3. Prześlij ją do 20.05. w komentarzu pod tym wpisem i czekaj na wynik 😉

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.05. Wyniki zostaną ogłoszone pod komentarzami na blogu oraz na fanpage’u.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, który znajduje się poniżej.

https://www.ceneo.pl/12797711#crid=192080&pid=17122

————————————————————————————–

Regulamin konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Polskanatalerzu.pl i Mąka z Wodą (zwani dalej „Organizatorami”). Fundatorem nagrody jest Mąka z Wodą.

2. Konkurs jest prowadzony na stronie http://polskanatalerzu.pl/2018/05/11/konkurs/ i promowany za pośrednictwem fanpage’a https://web.facebook.com/Polskanatalerzu/.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie konsumenci (art. 221 kodeksu cywilnego), za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunki uczestnictwa:

  • posiadanie konta w serwisie Facebook,
  • polubienie fanpage’a Polska na talerzu,
  • przesłanie ilustracji zgodnej z tematyką zadania konkursowego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu serwerów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Konkurs trwa od 11.05.2018 – 20.05.2018.

5. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona nie później niż 23.05.2018.

6. Zwycięzcy mają czas na odebranie nagrody do 30 czerwca 2018 roku. W przypadku jej nieodebrania w wyznaczonym czasie, nagroda przepada.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zablokowanie strony www lub aplikacji Facebook.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie są dwa podwójne zaproszenia na małe pizze (S) do Mąki z Wodą przy ul. Unickiej 3 w Lublinie (odbiór nagrody w godzinach otwarcia pizzerii).

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzcy mogą odmówić przyjęcia nagrody, jednak nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani żaden inny (w tym realizacja nagrody z dowozem do domu).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Autorzy bloga wybiorą zwycięzców, biorąc pod uwagę pomysłowość wykonania zadania konkursowego (ilustracji).

2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

3. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom w lokalu Mąka z Wodą przy ul. Unickiej 3 w Lublinie. Metodą weryfikacji tożsamości jest dowód osobisty.

4. Organizatorzy mają prawo podać dane zwycięzcy na blogowym fanpage’u Polska na talerzu oraz na fanpage’u Mąka z Wodą.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niestawienia się w lokalu po odbiór nagrody bądź nieokazania dowodu tożsamości pracownikowi lokalu celem weryfikacji danych osobowych. W takiej sytuacji nagroda przepada.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w trakcie konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

10. W przypadkach wykrycia działań sprzecznych z regulaminem, m.in. zakładania fikcyjnych kont w serwisie Facebook, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Wszelkie spory będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Poinformują o nich na stronie Polska na talerzu oraz na fanpage’u https://web.facebook.com/Polskanatalerzu/.«
»